The Latvian Information and Communications Technology Association – LIKTA

LIKTAlogLat
Contact name:
      Mara Jakobsone
Contact Email:      mara.j@dtmedia.lv
Skype:                     Mara.jakobsone

Contact Telephone:      +371 67311821, +371 29275785

Contact name:      Nadežda Semjonova
Contact Email:      nadezda@bda.lv
Skype:                     –

Contact Telephone:      –

Partner Name:       The Latvian Information and Communications Technology Association – LIKTA
Street number:      Stabu street 47 LV-1009 Riga
Home Page:             www.likta.lv